Image for post
Image for post
influencer marketing

Etkileyici Pazarlama: influencer marketing

Bu makalede kariyerini influencer olarak başarılı bir şekilde ilerletmek isteyenlere, onları takip ederek bir şekilde etkilenenlere ve influencer pazarlamasından faydalan işletme yöneticilerine öz bilgi sunarak onları desteklemek amaçlanmaktadır.

Google arama istatistiklerine göre, 2018 yılından itibaren yükselen bir eğilimle özellikle 15 ila 25 yaş aralığındaki bireylerin “influencer” kavramına çok ciddi ilgisi olduğu görülmektedir. Influencer kavramı eş anlamlı “fenomen”, “youtuber”, “instagrammer” olarak da kullanılmaktadır. Influencer olmak artık bir kariyer alternatifi haline gelerek şöhretin yanı sıra büyük bir finansal kazanç sunmaktadır. Ancak bu yönleri ile öne çıkarılarak baş döndüren bir cazibesi olsa da hukuk, psikoloji, finans, pazarlama ve stratejik yönetim boyutları ihmal edildiğinde ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Influencer Ne Demektir?

Etkileyici pazarlama (influencer marketing) işi yapan sosyal medya ünlülerine influencer yani “etkileyici” denir. Bu kişiler özünde pazarlama işi yapan girişimcilerdir. Philip Kotler’a göre pazarlama, karlı bir hedef pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için değer yaratma bilim ve sanatıdır. Girişimci ise fırsatçı bir davranış üzerine riskini yöneterek pazara fayda sunan ve finansal kazanç sağlayan kişidir.

Makalenin devamı için lütfen tıklayınız.

İbrahim Can 𝘗𝘩𝘋, 𝘔𝘉𝘈, 𝘉𝘈² | ᴄᴘᴀ, ᴄɪᴀ

Kurucu | Finansal Yönetim Danışmanı

I Can Advisory — I Can Academy

Kurucu | Finansal Yönetim ve Hukuk Danışmanı 𝘗𝘩𝘋, 𝘔𝘉𝘈, 𝘉𝘈² | ᴄᴘᴀ, ᴄɪᴀ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store